Faisan

  • Faisan - Bessoncourt novembre 2010
  • Faisan - Montreux mars 2011
  • Faisan 2 - Montreux mars 2011
  • Faisan 3 - Montreux mars 2011
  • Faisan a Chausey- Mai 2008 (4)
  • Faisan a Chausey- Mai 2008 (5)

Faucon crécerelle

  • Faucon Crecerelle - Bessoncourt janvier 2012
  • Faucon Crecerelle - Bessoncourt janvier 2012_01
  • Faucon crecerelle 1  - Beauguillot - Aout 2013